Aanname beleid vrijwilligers

Omdat wij als doelstelling hebben dat we een voor kinderen veilige organisatie willen zijn, zijn de minimale voorwaarden waar je mee dient in te stemmen als je als vrijwilliger aan de slag wilt:

• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
• Je onderschrijft de gedragscode van Scouting Nederland.
• Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
• Je bent als leider bevers/welpen minimaal 17 jaar, als teamleider bevers/welpen ben je minimaal 18 jaar.
• Je bent als leider scouts minimaal 18 jaar, als teamleider scouts ben je minimaal 21 jaar.
• Je bent bereid je voor deze functie in te zetten, je te kwalificeren en je te blijven ontwikkelen.
• Je bent bereid tijdens de activiteiten Scoutingkleding te dragen: de Scoutfit. Hiermee drukken we onderlinge verbondenheid uit.