Omgangsregels (Scoutingregels)

 1. We zijn trots op onszelf, op ons team en op Scouting
  Ga met respect om met iedereen én met de faciliteiten op en rond het gebouw. Dit geldt voor
  iedereen op de club, ook voor bezoekers. Gebruik de Scouting Regels actief: in het clubhuis,
  binnen je team, tijdens de training en als leider. Zo kunnen we onze identiteit versterken en
  onze gastvrijheid, sportiviteit, gezelligheid en prestatie in stand houden.
 2. We zijn betrokken lid van Scouting
  Scouting kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Ieder zet zich op zijn eigen manier in voor
  onze vereniging. Zo houden we deze met elkaar draaiende.
 3. We zijn teamspelers
  Gedraag je als een teamspeler en toon respect voor de inzet van je teamgenoten. Let op je
  taalgebruik en scheld nooit iemand uit.
 4. We spelen het spel sportief
  Scouting op een sportieve manier. Dit betekent sportief gedrag tegenover je medespelers, je
  tegenstander, je coach, de (ouder)manager én tegenover de kaderleden.
 5. We hebben respect voor het bestuur en kaderleden
  Laat het/de bestuur/kaderleden in zijn of haar waarde, ook als je het niet eens bent met de
  beslissing. Net als bij scouting leden is er bij kaderleden ook verschil in ervaring en aanleg.
  Respecteer dit.
 6. We zijn als leidingteam een voorbeeld voor de rest
  Coaches, leiding en (ouder)kaderleden hebben een belangrijke voorbeeldfunctie in het
  uitdragen van de Scouting Rules naar onze leden. Stel je bij een bijeenkomst als
  gastheer/gastvrouw op voor de leden en bezoek.
 7. We zetten ons in tijdens de bijeenkomst.
  Zet je tijdens de opkomsten in en doe op een sportieve en positieve manier mee.
 8. We doen Scouting op een veilige manier
  Houd je aan de afspraken voor ieders veiligheid.
 9. We zijn voorbeeldige ouders/verzorgers
  Stimuleer op een positieve manier aan en bekijk de activiteiten van je kinderen vanaf een
  afstand. Laat het geven van adviezen tijdens bijeenkomsten achterwege.
 10. We zijn zuinig op elkaar en op gebouw en terrein
  Het complex is van ons allemaal. Ga er zuinig mee om en houd met elkaar het gebouw en
  terrein schoon. Houd rekening met elkaar, rijd stapvoets en parkeer auto’s en fietsen alleen op
  de daarvoor bestemde plaatsen.