Vertrouwens contactpersoon

Binnen onze groep vinden we het belangrijk dat er volgens de gedragsregels met elkaar omgegaan wordt en dat elke vrijwilliger maar ook de leden zich houden aan de gedragscode van Scouting Nederland. Mocht u hier vragen over hebben of heeft u een klacht daarover dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwens contactpersoon Mevr. Ria Boskers via VCP@scoutinghanjordaan.nl de emails kunnen alleen door haar gelezen worden.

Team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst) op
telefoonnummer 033 – 496 09 11 of via de e-mail: socialeveiligheid@scouting.nl