Geschiedenis van Scouting Han Jordaan

Het begon in Haaksbergen toen in 1928 een afdeling van de Nederlandse Padvindersvereniging werd opgericht. De plaatselijke initiatiefnemers waren Henk Nijland en de broers Henk en Frits Tankink. Na W.O. 2 werd de naam veranderd in de Han Jordaan Groep, naar het lid Han Jordaan(1918), die in het concentratiekamp Mauthausen op 21 april 1945 omkwam.

Wie is Han Jordaan

Hendrik Johan Jordaan
(Haaksbergen, 9 juli 1918 – Mauthausen, 3 mei 1945) was geheim agent tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Toen de oorlog uitbrak, studeerde Han Jordaan in Engeland. Daar kreeg Jordaan, alias Johan Roessingh, een opleiding van Special Operations Executive (SOE) waarna hij met Gosse Ras op 29 maart 1942 bij Holten werd geparachuteerd. Hun opdracht was om te saboteren.
Ze bleven twee weken in Twente en trokken toen naar het Gooi, waar Ras goed bekend was. Jordaan vond onderdak bij Hermanus Gerrit “Puck” Jurriaans in een huis aan de Amsterdamsestraatweg in Baarn, Ras had een ander onderduikadres. Op 19 april 1942 zond Jordaan een verzoek naar Londen om zes RAF-piloten op te halen. Dit bleek niet op korte termijn te kunnen.
Ras werd door Anton van der Waals verraden en op 1 mei gearresteerd, Jordaan op 3 mei. Jordaan werd na het beëindigen van het Englandspiel naar concentratiekamp Mauthausen gebracht, waar hij op 3 mei bezweek aan uitputting en ziekte. In 1953 werd hij postuum onderscheiden met het Bronzen Kruis.
Ter herinnering aan hem werd door zijn erfgenamen in 1947 de Han Jordaan Stichting opgericht, die ten doel had een clubgebouw voor de padvindersgroep te realiseren.
Daardoor kon in 1951 de huidige Dievelaarsschuur op het Scholtenhagen als onderkomen voor de padvinders in gebruik genomen worden. Later schonk de Stichting symbolisch, door middel van een bronzen plaquette van Han Jordaan, het Groepshuis ‘de Dievelaarsschuur’ aan de Padvinders-groep, die inmiddels de naam had veranderd in de ‘Han Jordaan Groep’.